Προφίλ

 

Καλώς ήρθατε στη Σχολή μας!

Η σχολή είναι αναγνωρισμένη από το κράτος και ανήκει στη Καλλιτεχνική Εκπαίδευση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. Σε όλους τους σπουδαστές δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις γενικών μαθημάτων, κατατακτήριες, εισαγωγικές, προαγωγικές και απολυτήριες με χορήγηση του ανάλογου τίτλου σπουδών που είναι επικυρωμένος από το Υπουργείου Πολιτισμού. Οι απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται μετά τη συμπλήρωση των απαιτουμένων ετών φοίτησης και την επιτυχή ολοκλήρωση των γενικών μαθημάτων με πενταμελή επιτροπή που ορίζεται από το Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο εκπροσωπείται από συγκεκριμένο μέλος που επιβλέπει και ελέγχει τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ο χώρος της σχολής αποτελείται από 3 αίθουσες διδασκαλίας κατάλληλα διαμορφωμένες για την διεξαγωγή των μαθημάτων και το εκπαιδευτικό μας προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους και έμπειρους δασκάλους.

Διδάσκονται όλα τα είδη μουσικής σε όλες τις ηλικίες. Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν ατομικά ή ομαδικά Λειτουργούν τμήματα με διάφορα επίπεδα (αρχάριο, μεσαίο, προχωρημένο).